Vad är det viktigaste som inte händer i ert företag?
Där gör vi mest nytta


Våra kunder vet att omvärlden förändras och lever med utveckling. De vet att det är svårt att bryta vanor och agera i ny riktning – för ledare, medarbetare och hela företag.
Vårt team tar ansvar för att hitta era expansionshinder, vi föreslår en lösning och ser till att ni fortsätter framåt i rätt riktning.
Vi har lång erfarenhet från styrelsearbete, strategi och organisations- och prestationsutveckling.
Vi tror på handlingskraft i ledarskap, konkret kommunikation, mätbarhet och kreativa IT-verktyg.

Vi arbetar i dag med börsnoterade företag, medelstora ägarledda-företag och några intressanta uppstartsprojekt. Vår metod är enkel och effektiv:
OCA – Observation – Conclusion – Action.
Dvs, studera verkligheten – Dra slutsatser – Agera.
Målet är prestation – utveckling – expansion för människa och företag.
Ni vet själva vilka expansionshämmare ni har i ert företag? Kultur, organisation, personer, vanor, beteenden, kommunikationsbrister?
Vi intervjuar er och lyfter fram det ni själva vet.

Det är ett konkret arbete:
- Vi utgår från era mål och tydliggör dem. Vad vill ni uppnå?
- Vi undersöker vad det är som hämmar er i rörelsen framåt.
- Vi föreslår hur ni ska lösa det och coachar fram genomförandet.

Med vänliga hälsningar,
Pål Burman VD
info snabel-a burmanpartners.se